CRA’P Laboratoris 2022 6, 7 i 8 de maig a l’Espai Rural de Gallecs El laboratori planteja dur a terme una investigació a través de les imatges, mitjançant el vídeo. Es tracta de cercar imatges essencials, que parlin per si mateixes i que no es vegin obstaculitzades pel pes de les paraules. El context de […]

ESCOLTAR I MOURE’S MIRANT OBJECTES INANIMATS CRA’P Laboratoris 2021 Divendres 8 d’octubre de 17h a 20h El laboratori forma part d’un projecte d’investigació que utilitza el llenguatge del vídeo com a eina pedagògica i exercici d’escolta i atenció. El mètode experimental utilitzat fins ara està dirigit a subjectes en edat escolar amb dèficit d’atenció – […]

CRA’P Laboratoris 2021 22-23-24 d’octubre El LAB es realitzarà dins d’un marc de reflexió i transmissió sobre el fet escènic i creatiu. A partir de pràctiques individuals i de propostes compartides es genera un espai d’anàlisi i investigació sobre la forma, el temps i la presència en el llenguatge del que avui anomenem art escènic […]

CRA’P Laboratoris 2021 15-16, 29-30 de maig i 12-13 de juny El LAB es realitzarà dins d’un marc de reflexió i transmissió sobre el fet escènic i creatiu. A partir de pràctiques individuals i de propostes compartides es genera un espai d’anàlisi i investigació sobre la forma, el temps i la presència en el llenguatge […]

CRA’P Laboratoris 2020 28-29 novembre, 19-20 desembre i 9-10 gener El LAB es realitzarà dins d’un marc de reflexió i transmissió sobre el fet escènic i creatiu. A partir de pràctiques individuals i de propostes compartides es genera un espai d’anàlisi i investigació sobre la forma, el temps i la presència en el llenguatge del […]

CRA’P laboratoris 2018 INCERTESA I DEFENSA: TRÀNSIT I POÈTICA Dijous 5 de juliol de 17h a 21h Cossos en Incertesa, és un procés creatiu i un espai de recerca, que es construeix des d’una metodologia que articula lo Artístic-Polític-Social, per l’anàlisi i la transformació de les circumstàncies contradictòries que ens envolten en la quotidianitat en […]

CRA’P laboratoris 2015 febrer – març – abril / maig – juny – juliol / setembre – octubre – novembre Aquest LAB té com a objectiu generar un marc crític de transmissió mitjançant pràctiques de recerca basades en el cos. A partir de sessions d’improvisació, de propostes col·laboratives, de debats sobre el discurs que sustenta […]

CRA’P laboratoris 2014 maig – juny – juliol / octubre – novembre – desembre Aquest LAB té com a objectiu generar un marc crític de transmissió mitjançant pràctiques de recerca basades en el cos. A partir de sessions d’improvisació, de propostes col·laboratives, de debats sobre el discurs que sustenta els espais de representació, i de […]

CRA’P laboratoris 2013 febrer – març / juny / novembre – desembre Aquest LAB té com a objectiu generar un marc crític de transmissió mitjançant pràctiques de recerca basades en el cos. A partir de sessions d’improvisació, de propostes col·laboratives, de debats sobre el discurs que sustenta els espais de representació, i de reflexions compartides […]

CRA’P laboratoris 2012 gener – febrer – març / maig – juny – juliol / octubre – novembre – desembre Aquest LAB té com a objectiu generar un marc crític de transmissió mitjançant pràctiques de recerca basades en el cos. A partir de sessions d’improvisació, de propostes col·laboratives, de debats sobre el discurs que sustenta […]

12
CRA'P - pràctiques de creació i recerca artística | Anselm Clavé 67, 3r | 08100 Mollet del Vallès | info@cra-p.org