CRA’P seminaris 2013

SEMINARI INTERNACIONAL

ARTWORKS & LANDMARKS
Pràctiques Artístiques Contemporànies i Contextos
Juliol – Agost 2013
 

Durant el mes de juliol el Seminari Artworks & landmarks obrirà algunes de les seves activitats per a persones interessades que vulguin participar a les trobades que el Seminari proposa i del procés que això pugui generar a cadascú i al grup.

Artworks & landmarks és un seminari de recerca pràctica i teòrica que proposa una aproximació a les pràctiques interdisciplinàries de l’art contemporani, amb la finalitat de trencar les seves demarcacions mitjançant l’estudi i el qüestionament dels contextos culturals on es produeix, en lloc de les pròpies disciplines que el conformen.

Tota la informació sobre el Seminari.

Les trobades que obrim a un màxim de 4 participants són amb Toni Serra, Carme Torrent i Montse Romaní.

TONI SERRA

Referències:
Ru’a [visions]www.ru-a.org
intro text
http://www.ru-a.org/p/intro-txts.html
OVNI [Observatori de Vídeo No Identificat]www.desorg.org
intro text:
http://www.desorg.org/about/
Al Barzaj [entremons]www.al-barzaj.org
intro text:
http://www.al-barzaj.org/2013/04/habia-que-irse-buscar-no-solo-un-cambio.html

La meva participació proposa desenvolupar els objectius d’Artworks & landmarks mitjançant una lectura en profunditat de 3 projectes que estic desenvolupant a rizoma: Ru’a [visions], OVNI [Observatori de Vídeo No Identificat], i Al Barzaj {entremons]. Els dos primers són de caràcter col·lectiu, l’últim es desenvolupa a partir de la meva feina com a autor de vídeos i textos. Aquests projectes parteixen de l’estat de necessitat: trencar les barreres de gènere, disciplina i “objectivitat” que massa sovint obstaculitzen les relacions de disseminació i connexió, limiten greument la possible profunditat de la reflexió crítica, i en conseqüència impossibiliten tota transformació real. Anar més enllà d’aquestes barreres significa emprendre un viatge no només físic: altres cultures i contextos socials, sinó també un viatge del coneixement, un viatge de transformació. En el seu sentit més profund, significa comprendre que, en la creació d’imatges és la realitat en si mateixa el que està en joc.

Toni Serra *) Abu Ali, creador de vídeo i autor de programes de vídeo. És membre fundador de l’Arxiu O.V.N.I. (Objecte Vídeo No Identificat) [www.desorg.org], al mateix temps treballa en diferents projectes d’investigació: >TrasnArab, els arxius Babilònia, entre uns altres. Les seves creacions de vídeo, una escriptura entre l’assaig i la poesia, se submergeixen en la multiplicitat de relacions que hi ha dins del visionari, de l’experiència interior, de la ‘terra de ningú’ situada entre el real i l’irreal, del somni i de la vigília, de la poesia i de la profecia, amb la finalitat d’aprofundir en la crítica de la realitat.www.al-barzaj.org

CARME TORRENT

Referències:
http://www.moversesobrenada.blogspot.com/

On comença i acaba un cos?
Es pot pensar un món sense distingir entre la cultura i la natura?
Experimentar un cos fora de totes les categories. Potser tornar a la intel·ligència de les plantes, o animals…Suggerint altres maneres d’estar en el món. Posant en pràctica altres visions de com repartir continuïtats i discontinuïtats entre l´home i el seu medi ambient.
Recomponent una ecologia de les relacions entre humans i no-humans, entre cultura i natura. Obrint-nos al que esdevé en el entre, al que travessa  i  transcorre en trànsit.

Carme Torrent, creadora de dansa i performer, viu i treballa a Barcelona. Va estudiar arquitectura a la Universitat de Barcelona. Ha col·laborat amb diferents coreògrafs, companyies, músics i performers d’Espanya i de l’estranger. Des de l’any 2000 viatja regularment al Japó per treballar i estudiar amb Min Tanaka, destacada figura de la dansa  ‘Butoh’ i de la tècnica ‘Body Wheather’. http://moversesobrenada.blogspot.com/

MONTSE ROMANÍ

Referències:
http://subtramas.museoreinasofia.es

Paraules clau:
pedagogia crítica / agenciament / visualitat / mediacions / co-aprenentatge / imaginació col·lectiva / performativitat / col·laboratiu

Aquesta part del seminari s’estructura a partir d’una selecció de projectes audiovisuals de no-ficció les estètiques, narratives, condicions de producció, distribució i recepció dels quals s’han desenvolupat seguint unes metodologies de treball de naturalesa col·laborativa. El terme “col·laboratiu” adquireix aquí una dimensió política en la mesura que s’interroga críticament sobre les estructures i convencions que sovint s’inscriuen en la construcció del relat i consegüentment de la visió, i també una dimensió pedagògica en reconèixer la capacitat de les imatges per a produir subjectivitat. Així, des de la producció col·laborativa amb les imatges, reflexionarem sobre determinats aspectes de l’educació i la política, per repensar com la pràctica artística es pot identificar avui amb processos de coneixement col·lectiu.

Montse Romaní, investigadora i productora cultural resident a Barcelona, els seus principals camps de treball són el comissariat i l’escriptura d’assaig. Després de llicenciar-se en Belles Arts a la Universitat de Barcelona, obté el grau de Master en Comissariat de l’Art Contemporani al Goldsmiths College de la Universitat de Londres. Ha centrat bona part de la seva investigació a explorar la producció d’imaginaris en l’àmbit del treball, el gènere, la tecnologia i l’espai públic, a partir dels plantejaments de la pedagogia radical, els estudis culturals, postcolonials i de cultura visual. Treballa des del 1999 com a comissària independent, sent responsable d’un ampli nombre d’exposicions, conferències, programes audiovisuals i tallers. Ha participat en esdeveniments culturals a Bèlgica, Alemanya, Egipte, Itàlia, Turquia, Gran Bretanya i Espanya. L’any 2011 va obtenir amb el projecte Subtramas una beca del Programa de Residències per a la Investigació del Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia. Subtramas és una investigació artística entorn de les creacions audiovisuals que assagen metodologies i processos de naturalesa col·laborativa. http://subtramas.museoreinasofia.es

Toni Serra
Dates i horaris: del 2 al 6 de juliol de 10h a 14h
Lloc: Llibreria La Central, Barcelona
Preu: 150 eur (130 col·laboradors de CRA’P)

Carme Torrent
Dates i horaris: del 8 al 12 de juliol de 10h a 14h
Lloc: CRA’P, Mollet del Vallès
Preu: 150 eur (130 col·laboradors de CRA’P)

Montse Romaní
Dates i horaris: 17 i 18 de juliol d’11h a 14h i 19 de juliol de 10h a 14h
Lloc: Llibreria La Central, Barcelona
Preu: 100 eur (80 col·laboradors de CRA’P)

Preu 3 trobades: 350 eur (300 col·laboradors de CRA’P)
Preu 2 trobades [Toni Serra + Carme Torrent]: 250 eur (220 col·laboradors de CRA’P)
Preu 2 trobades [Montse Romaní + Toni Serra o Carme Torrent]: 200 eur (180 col·laboradors de CRA’P)

Inscripció: enviar cv i formulari d’inscripció a info@cra-p.org.
Es valorarà l’interès en participar a les 3 trobades.
_____________________________________________________________

A Mollet del Vallès, Centre Cultural La Marineta:

Conferència i projeccions de Toni Serra *) Abu Ali
4 de juliol a les 19:30

Xerrada i debat amb Lamia Abi Azar (membre del Col·lectiu de Teatre Zoukak de Beirut, Líban)
24 de juliol a les 18:30

Activitats gratuïtes


ARTWORKS & LANDMARKS

Concepte i direcció Toni Cots
Comunicació i producció Esther Freixa
Amb la col·laboració de: Llibreria La Central, Zoukak Theatre, Teatro Potlatch, Ajuntament de Mollet del Vallès
 

Més informació a  info@cra-p.org o al telèfon (+34) 622 798 789.

CRA'P - pràctiques de creació i recerca artística | Anselm Clavé 67, 3r | 08100 Mollet del Vallès | info@cra-p.org