CRA’P resident octubre 2012 a setembre 2015

COLL a LLOC

Una poètica del cos

Amb l’acompanyament del Toni Cots.

El projecte COLL a LLOC és un procés on la reflexió, l’escriptura i la representació busca  situar els recorreguts de recerca i de creació entorn del cos, amb la finalitat de recollir l’experiència escènica i personal transitada fins avui. Es tracta d’ordenar, desplegar i plasmar, a través de la paraula i el moviment, el cos com a subjecte i objecte artístic. Elaborant breus  seqüencies d’accions que exposin les diverses etapes en què el cos s’ha sentit involucrat, imprès, envaït, interioritzat…, o investigat per ser comunicatiu, concret, permeable, subtil…, espontani i precís alhora. Cercar ressonàncies. Proposar un espai on es pugui sentir la vibració del cos propi i del cos comú.

1era. Etapa (octubre 2012 a juny 2013) Intent de plasmar i fer un buidatge del passat, escriure el que es va iniciar el 2007 amb la recerca “Pell endins” i després amb el procés creatiu de “(in)permanència” amb el xguix (artista sonor).

2ona. Etapa  (octubre 2013 a setembre 2014) Aquesta etapa es tracta de capturar el que realment vol ser recordat, viscut i prolongat en el temps a través del silenci i la incertesa. Un anar a la sala i ocupar l’espai sense marc, un moure sense saber què moure, un preparar-se sense saber a què preparar-se. I a poc a poc en la interacció associativa de materials diversos emergeix una poètica on el cos es fa íntim i objecte alhora.

3era. Etapa (octubre 2014 a setembre 2015) Donar formes que permetin experienciar i propagar l’expressió, l’intercanvi, el diàleg, la comunicació  de la recerca i creació amb  accions performatives i altres activitats.

 

 

 

 

 

Fotos: XGUIX

 

Mireia Chalamanch: Performer (art del moviment), directora escènica i actriu. Llicenciada en art dramàtic. Cofundadora i coordinadora d’OOFF Cia. durant deu anys. Ha dirigit i actuat en teatre d’autor, ha produït creacions pròpies i ha creat peces amb contingut científic i de caràcter literari. Realitza projectes d’art i participació. El seu recorregut artístic es caracteritza per una recerca poètica del cos i la paraula que s’ha anat expressant en diversos àmbits.

 

CRA'P - pràctiques de creació i recerca artística | Anselm Clavé 67, 3r | 08100 Mollet del Vallès | info@cra-p.org