CREACIÓ, JOC I MOVIMENT

CRA’P Tallers 2023-2024

D’octubre a juny 

És una proposta basada en les arts escèniques del teatre i la dansa, un taller on descobrir el propi cos, la relació amb els altres i el fet creatiu.

A través de diverses tècniques cada nen/a pot desenvolupar la consciència corporal, l’atenció i treballar el moviment des d’un lloc sensorial, obert i propi. Conèixer el cos proporciona major sensibilitat, confiança i seguretat, afavorint la comunicació i la relació amb l’entorn.

S’estableix un espai de confiança perquè cada nen/a pugui explorar i desenvolupar la seva creativitat, acompanyant els processos d’aprenentatge individuals i del grup.

La proposta s’estructura en quatre grups d’edats. Amb els més petits es fa un treball de sensibilització d’una hora setmanal, que es conclou en una segona fase de treball més tècnic fins als 9 anys. A partir dels 10 anys s’amplia l’horari amb sessions d’una hora i mitja setmanal per a incloure en una primera fase una introducció als processos de creació fins als 13 anys, el grup d’adolescents farà una creació pròpia que es mostrarà al públic en acabar el curs. També hi ha un grup dedicat a nens/es amb necessitats educatives especials, en el qual s’adapta el treball a les característiques de cadascú.

Equip docent Manuela Raurich i Esther Freixa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPS AMB GESTIÓ MUNICIPAL:

3 a 5 anys – Dijous 17:15-18:15
6 a 10 anys – Dimarts 17:15-18:15

Inscripcions i preus: https://civic.enginydigital.cat/mollet

GRUP AMB GESTIÓ A CRA’P:

6 a 16 anys (nens/es amb necessitats educatives especials) – Dijous 18:30-19:30

Preu:
1h setmanal 25€/mes (20€ col·laboradors de CRA’P)
Pagament trimestral

Inscripcions:
info@cra-p.org / 666 763 504

 

Manuela Raurich Mateluna es forma com a ballarina al Theaterschool a Amsterdam, on participa a diverses creacions amb els alumnes de la SNDO. Seguidament s’especialitza com a coreògrafa a Codarts Rotterdam. Després de graduar-se treballa per a la casa de creació Dansateliers a Rotterdam i participa al DanceWeb de Viena. Durant la seva maternitat es veu influenciada per la filosofia d’ Emmi Pikler. Actualment es dedica a la docència i apren Ioga Iyengar al Centre de Ioga de Barcelona amb Jordi Martí i el seu equip.

Esther Freixa. Actriu-performer i creadora escènica, llicenciada en art dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona. Imparteix classes, tallers i cursos de coneixement del cos i moviment des de fa més de 10 anys en escoles de primària, escoles de teatre i dansa, instituts i centres culturals. Alhora, ha presentat el seu treball escènic a diversos països d’Europa i Llatinoamèrica. És membre fundadora de CRA’P.

CRA'P - pràctiques de creació i recerca artística | Anselm Clavé 67, 3r | 08100 Mollet del Vallès | info@cra-p.org